Volný den ředitelky školy

Vážení rodiče,
z důvodu poruchy na přívodu plynu do budovy, vyhlašuji na úterý 17. května 2016 volný den ředitelky školy. Žáci přijdou do školy ve středu 18. května 2016. Dejte jim prosím teplé oblečení, závada pravděpodobně ještě nebude odstraněna, nebo se bude pracovat na jejím odstranění.
Děkuji za pochopení
Mgr. Radoslava Žáková, ředitelka školy

 

 

Zápis k povinné školní docházce

Zápis dětí do 1. ročníku naší školy proběhne v pátek 29. ledna 2016 od 10:00 do 12:00 hodin
v budově školy.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
K zápisu do naší školy je nutné písemné doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas
s vyznačeným režimem pobytu.
Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých žáků zveřejní škola na dveřích budovy a na svých webových stránkách.

Zápis 2

Sněhuláci pro Afriku

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 jsme se připojili k akci „Sněhuláci pro Afriku“. Cílem této akce bylo přispět na nákup kol pro děti v Gambii, které na nich budou jezdit do školy.
Stavění sněhuláků bylo součástí projektového dne, kdy jsme si povídali o významu akce, o Africe i o samotné Gambii.
Za slunečného počasí jsme postavili celkem sedm sněhuláků.
Fotky můžete vidět v Galerii.

 

 

Zápis k povinné školní docházce

Zápis dětí do 1. ročníku naší školy proběhne v pátek 30. ledna 2015 od 10:00 do 12:00 hodin v budově školy.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.
K zápisu do naší školy je nutné písemné doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých žáků zveřejní škola na dveřích budovy a na svých webových stránkách.
Zápis